sisia

234 teksty – auto­rem jest si­sia . 

Cza­sem słowa wy­powiada się uśmie­chem . 

myśl • 14 listopada 2017, 09:42

Każda zmar­szczka ma własną twarz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2017, 22:59

Kuchnia-ser­ce każde­go do­mu . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2017, 16:56

Wiara w to cze­go nie mo­ge zo­baczyc nig­dy nie przyszla do mnie sama. 

myśl • 27 października 2014, 17:04

Ob­wi­nisz za wszys­tko siebie,
ale na zdjęciu na two­jej półce,
jest młod­sza, głup­sza wer­sja mnie,
ale nieważne.. 

myśl • 21 kwietnia 2014, 22:13

Niepew­nosc jest zaw­sze ,bez niej mi­losc tra­ci smak,szko­da ,ze zy­cie zwyk­le rózni sie od marzen ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 kwietnia 2014, 22:21

Mo­ja dusza jest wśród rzeczy :zgu­bionych ,zna­lezionych . 

myśl • 22 stycznia 2014, 23:22

Je­dyna stałą ja­kiej jes­tem pew­na , to przys­pie­szające tem­po zmian. 

myśl • 13 listopada 2013, 20:48

Ludzie na świecie mogą być śle­pi i chci­wi .Wy­kazują małą wy­rozu­miałość w tych des­pe­rac­kich cza­sach .Wy­daje się, że wszys­tko jest zwod­li­we .W niewiele możemy wie­rzyć.Po pros­tu trzy­maj się, bo życie toczy się da­lej, Twój no­wy dzień już cze­ka, od­puść i pozwól mu się rozpocząć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 października 2013, 14:50

Jest w to­bie mała cząstka mnie ,która doj­rze­wa ra­zem z tobą
i mam nadzieję, że widzisz świat moimi ocza­mi ,lecz nie dos­trze­gasz moich łez .Mam nadzieję, że wiesz, że to nie przez ciebie .To mo­je życie i mo­je czy­ny.Mam nadzieję, że wiesz, że każde­go dnia tulę cię moc­no, na pe­wien włas­ny sposób. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2013, 21:57
sisia

To jest zeszyt z ulubionymi cytatami.

Zeszyty
  • zgoda – zgadzam się ,szcze­ra praw­da

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

14 listopada 2017, 09:42sisia do­dał no­wy tek­st Czasem słowa wy­powiada się [...]

12 listopada 2017, 12:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda zmar­szczka mawłasną twarz.  

11 listopada 2017, 22:59sisia do­dał no­wy tek­st Każda zmar­szczka mawłasną twarz.  

25 października 2017, 09:05$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu . 

24 października 2017, 22:09.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu . 

24 października 2017, 16:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu . 

24 października 2017, 15:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu . 

24 października 2017, 15:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu . 

24 października 2017, 14:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu . 

23 października 2017, 17:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kuchnia-serce każde­go do­mu .